Theses 

Rozvaha hybridního pohonu pro motorový vůz – Bc. Jan JIROTKA

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics

Bc. Jan JIROTKA

Master's thesis

Rozvaha hybridního pohonu pro motorový vůz

Design of Hybrid Drive for DMU

Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh přestavby stávajícího motorového vozu s elektrickým přenosem výkonu na hybridní pohon. Jejím cílem je, pomocí simulace jízdy vlaku na skutečných tratích, navrhnout ideální typ akumulátorů energie a jejich kapacitu. Věnuje se také souvisejícím úpravám vozu, přínosu takové přestavby a návratnosti investice. Výsledkem by měl být energeticky úspornější a tišší motorový vůz vhodný pro nasazení na různých typech tratí.

Abstract: This master thesis is focused on the design of reconstruction of the existing diesel motor unit with electric power transmission to the hybrid drive. Its goal is to simulate train ride on the lines to design the ideal type of energy accumulator and their capacity. Also is related of modifications of the unit, benefits of the reconstruction and return of investment. The result should be more energy efficient and quieter railway vehicle suitable for use on different types of tracks.

Keywords: Hybridní pohon, motorový vůz, rekuperace, akumulátor energie

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Janda, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58446 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

JIROTKA, Jan. Rozvaha hybridního pohonu pro motorový vůz. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 17:13, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz