Ing. Iva PONÍŽILOVÁ

Doctoral thesis

Analýza vlivu časoprostorového rozložení srážek na odtok z povodí s využitím GIT a matematických modelů

Analysis of the influence of the space-time distribution of rainfall-rounoff using GIT and mathematical models
Abstract:
Tato disertační práce je zaměřena na komparaci hydrologických srážko-odtokových modelů AquaLog a HYDROG používaných v rámci hydrologické prognózy ČHMÚ s modely HEC-HMS a MIKE SHE. Jednotlivé modely budou aplikovány na základě řešené problematiky srážko-odtokového procesu v povodí. Zájmová lokalita, povodí Ploučnice byla zvolena s ohledem na specifické podmínky v povodí. Povodí Ploučnice je do značné …more
Abstract:
This dissertation focuses on comparing AquaLog and HYDROG hydrological rainfall-runoff models used within CHMI hydrological forecasting with HEC-HMS and MIKE SHE models. Individual models will be applied based on the solved problems of the rainfall-runoff process in the catchment area. The locality of interest that is the catchment area of the Ploučnice River, has been chosen with regard to specific …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 10. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PONÍŽILOVÁ, Iva. Analýza vlivu časoprostorového rozložení srážek na odtok z povodí s využitím GIT a matematických modelů. Ostrava, 2016. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta