Vojtěch BRŮHA

Bachelor's thesis

Vývoj společenského postavení Afroamericanu ve dvacátém století

The Development of African-Americans´ Status in Twentieth Century
Abstract:
The object of the undergraduate thesis is to depict the most important events, which influenced the social status of African-Americans citizens in the twentieth century. Because of the context, the first part is dedicated to the epoch after the American Civil War and describes the development of laws, which were supposed to secure the freedom of former slaves, but they were circumvented by white racists …more
Abstract:
Cílem bakalářské práce je popsat události a vývoj sociálního postavení černošského obyvatelstva v Americe během dvacátého století. Z důvodu souvislostí se práce v první části zabývá obdobím od Americké občanské války do začátku dvacátého století, kde mapuje vývoj zákonů, které měly zaručit černochům svobodu a práva, ale byly neustále obcházeny bílými rasisty.Druhá část je věnována první polovině dvacátého …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Supervisor: William Bradley Vice, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRŮHA, Vojtěch. Vývoj společenského postavení Afroamericanu ve dvacátém století. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická