Vojtěch BRŮHA

Bachelor's thesis

Vývoj společenského postavení Afroamericanu ve dvacátém století

The Development of African-Americans´ Status in Twentieth Century
Abstract:
The object of the undergraduate thesis is to depict the most important events, which influenced the social status of African-Americans citizens in the twentieth century. Because of the context, the first part is dedicated to the epoch after the American Civil War and describes the development of laws, which were supposed to secure the freedom of former slaves, but they were circumvented by white racists …viac
Abstract:
Cílem bakalářské práce je popsat události a vývoj sociálního postavení černošského obyvatelstva v Americe během dvacátého století. Z důvodu souvislostí se práce v první části zabývá obdobím od Americké občanské války do začátku dvacátého století, kde mapuje vývoj zákonů, které měly zaručit černochům svobodu a práva, ale byly neustále obcházeny bílými rasisty.Druhá část je věnována první polovině dvacátého …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: William Bradley Vice, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRŮHA, Vojtěch. Vývoj společenského postavení Afroamericanu ve dvacátém století. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická