Šárka Štěrbová

Bakalářská práce

Dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na životy starších osob

Incidences of long-term unemployment upon elderly people lives
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na životy starších osob. Cílem bakalářské práce je uvést a charakterizovat nejvýznamnější dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na cílovou skupinu.Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola vymezuje dlouhodobou nezaměstnanost, její příčiny, zaměstnanost starších osob a taktéž demografické stárnutí obyvatel České republiky. Druhá …více
Abstract:
The Bachelor theses deal with incidences of long-term unemployment upon elderly people lives. The main message of this work is to describe the most significant incidences of long-term unemployment upon target group.The Bachelor theses are divided into five chapters. The first chapter defines the long-term unemployment, its reasons, and the employment of elderly people and demographic ageing of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB147

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2010
  • Vedoucí: Martin Smutek
  • Oponent: Jan Hloušek, Jiří Kubík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce