Theses 

Princip náhody: Neoformalistická analýza filmu 11:14 – Kristýna KOVÁŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Divadelní věda - Filmová věda

Kristýna KOVÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Princip náhody: Neoformalistická analýza filmu 11:14

Neoformalist Analysis of 11:14 (2003)

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá filmem z roku 2003 11:14 se síťovým narativem. Hlavním cílem byl popis konstrukce syžetu a jeho vztah s fabulí, dále film zařadit do kategorie dle taxonomie Charlese Ramíreze Berga a identifikovat v něm jednotlivé složky uvedené ve spise Kristin Thompson. Mimo jiné v práci vycházím z pojmů užitých ve spisech Petera F. Parshalla, Davida Bordwella nebo Janet Staiger. Pozornost je kladena také na vztahové vazby mezi jednotlivými postavami a stylistickou stránku filmu jako například předěl mezi segmenty nebo úvodní titulkovou sekvenci. V teoreticko-metodologické části také postupně uvádím několik filmů, které se svým narativem snímku 11:14 podobají. V závěru práce pojednávám o vztahu tohoto filmu k trendu síťových narativů.

Abstract: The subject of this bachelor thesis is the film entitled 11:14, released in 2003, that exemplifies a network narrative. The main objective was to analyze the construction of the inverse plot and its relationship with the story. Moreover, the goal was to place the film into the right category according to Charles Ramírez Berg's taxonomy and also to identify each individual component listed in the Kristin Thompson's texts. Additionally, the thesis applies concepts used in works of Peter F. Parshall, David Bordwell or Janet Staiger. Attention is also paid to the relational ties between individual characters and the stylistic aspects of the film. For example, the divide between single segments or the opening credits sequence. The theoretical-methodological section features several films with similar narrative style as 11:14. The conclusion then deals with the relation between this film and the general trend of network narratives.

Klíčová slova: 11, 14, síťový narativ, Charles Ramírez Berg, Kristin Thompson

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=218971 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KOVÁŘOVÁ, Kristýna. Princip náhody: Neoformalistická analýza filmu 11:14 . Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:51, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz