Bc. Tomáš VARGA

Master's thesis

Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu administrativní budovy - Řídicí systém KNX

Integrated Systems in Building - HVACSystems in Office Buildings - The KNX Control System\nl{}
Anotácia:
Cieľom tejto práce je navrhnúť vhodný systém slúžiaci pre tvorbu vnútornej mikroklímy spolu s návrhom riadiacich a ovládacích systémov s ohľadom na nasadenie v administratívnej budove. Teoretická časť je zameraná na ujasnenie si termínov potrebných na pochopenie praktickej časti a zahŕňa termíny ako napr. KNX, tvorba vnútorného prostredia a riadiace systémy. Praktická časť je zameraná na návrh konkrétnych …viac
Abstract:
Goal of this thesis is to design an appropriate system for creation of a microclimate, as well as design of control systems for implementation in administration building. The theoretical part is intended to clarify necessary terms for understanding the practical part, and includes terms such as KNX, creating of inner environment and control systems. The practical part is focused on the design of specific …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012
Zverejniť od: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VARGA, Tomáš. Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostředí v objektu administrativní budovy - Řídicí systém KNX. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / odbor:
Engineering Informatics / Integrated Systems in Buildings

Práce na příbuzné téma