Mgr. Michaela Barošová

Bakalářská práce

L'image de la femme et de l'amour dans les contes et nouvelles de Guy de Maupassant

Image of women and love in the tales and short stories of Guy de Maupassant
Abstract:
The work is focused on the perception of women and love during the 19th century in the tales and short stories of Guy de Maupassant. The thesis analyses different kinds of love and non-love and the role of woman in it. The intention is to describe the real image of woman in the times of Guy de Maupassant.
Abstract:
Práca je zameraná na vnímanie ženy a ľúbostnej problematiky počas XIX. storočia v poviedkach a novelách Guy de Maupassanta. Vďaka dielam, ktoré sme si vybrali, sledujeme rôzne typy lásky a nelásky ako aj funkciu, ktorú v nich zastáva žena. Naším zámerom bolo načrtnúť reálny obraz ženy v dobe Guy de Maupassanta.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta