Tereza Luteránová

Master's thesis

Analýza CSR aktivít v bankovom sektore: prípad Raiffeisenbanky

Analýza CSR aktivit v bankovním sektoru: případ Raiffeisenbanky
Anotácia:
Cílem této práce je analyzovat strategii a implementaci CSR aktivit v Raiffeisenbank, kriticky zhodnotit její úspěšnost prostřednictvím vypracování SWOT analýzy a navrhnout vylepšenou CSR strategii. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část obsahuje vysvětlení důležitých pojmů použitých v diplomové práci a čtenář je seznámen s teoretickými poznatky o základech CSR, stakeholderech, implementaci …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the strategy and implementation of CSR activities in Raiffeisenbank, critically evaluate its success through the elaboration of SWOT analysis and propose an improved CSR strategy. The thesis consists of three parts. The first part contains an explanation of important terms used in the thesis and the reader is acquainted with theoretical knowledge of the basics of …viac
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať stratégiu a implementáciu CSR aktivít v Raiffeisenbank, kriticky zhodnotiť jej úspešnosť prostredníctvom vypracovania SWOT analýzy a navrhnúť vylepšenú CSR stratégiu. Diplomová práca pozostáva z troch častí. Prvá časť obsahuje vysvetlenie dôležitých pojmov použitých v diplomovej práci a čitateľ je oboznámený s teoretickými poznatkami o základoch CSR, stakeholderoch …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedúci: Karel Müller
  • Oponent: Eva Bobková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78748