Bc. Anežka Maliňáková

Master's thesis

Porovnání odezvy hemodynamických parametrů při zátěži na klasickém a excentrickém ergometru u mužů s kardiovaskulárním onemocněním

Comparison of response of haemodynamic parameters in load on classical and eccentric ergometer in men with cardiovascular disease
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo porovnat reakci srdeční frekvence a krevního tlaku organismu na mechanicky stejnou, ale i různou zátěž na klasickém a excentrickém bicyklovém ergometru u skupiny mužů s kardiovaskulárním onemocněním. Studie se zúčastnilo 26 mužů s kardiologickým onemocněním, jejichž průměrný věk byl 63,3 ± 8,65 let. Pro trénink na klasickém ergometru byla použita zátěž metabolicky odpovídající …more
Abstract:
The aim of the thesis is to compare the response of heart rate and blood pressure in an organism using mechanically the same but also different load on the classical and eccentric bicycle ergometer in a group of men with cardiovascular disease. The study was attended by 26 men with cardiological disease, whose mean age was 63,3 ± 8,65 years. For exercise on the classical ergometer we used a load corresponding …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta