Mgr. Jiří Vejvoda

Bakalářská práce

Vyhodnocení logické analýzy v systému SYNT a návrhy rozšíření

Evaluation and Extension Proposals of the Logical Analysis in the SYNT System
Anotace:
Práce navazuje na diplomovou práci Petra Kříže Logická analýza v rámci systému SYNT. Cílem práce je vyhodnotit úspěšnost stávající logické analýzy na větším množství reálných vět, identifikovat a analyzovat slabá místa a popsat možná rozšíření a vylepšení logické analýzy. Výsledkem práce je, že hlavní slabinou logické analýzy systému Synt je zpracování slovesných valencí. Nejlepším řešením bude kombinace …více
Abstract:
This thesis takes up a work of Petr Kriz "Logical analysis in system SYNT". The main goal of this work is to evaluate the effectivness of current logical analysis on a large amout of real sentences, to identify and analyse weak points and to describe possible solutions and improvements of logical analysis. The result is that the main weak point of the SYNT logical analysis is the processing of verbal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky