Bc. Eliška TOMUŇÁKOVÁ

Master's thesis

Pohybová aktivita dětí školního věku

Physical Activity of Schoolage Children
Abstract:
Odborná literatura uvádí, že mládež staršího školního věku nenaplňuje normy denní doporučené pohybové aktivity, tak aby mládeži pohybová aktivita přinášela dostatečné zdravotní benefity a tím tak mládež předcházela různým onemocněním, která mohou ovlivnit jejich zdraví. Problémem této diplomové práce je zjistit úroveň pohybové aktivity mládeže staršího školního věku na vesnici a ve městě. Na základě …more
Abstract:
Literatures states that younger school-age children do not meet the daily recommended physical activity standards, so that physical activity brings sufficient health benefits to young people, thus preventing young people from various illnesses that may affect their health. The problem of this diploma thesis is to find out the level of physical activity of older school-age youth in the village and in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOMUŇÁKOVÁ, Eliška. Pohybová aktivita dětí školního věku. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta