Mgr. Marek Osvald

Bakalářská práce

Vývoj komunitní mobilní aplikace z prostředí gastronomie pro platformu Google Android

Mobile community application development for gastronomy on Google Android platform
Anotace:
Cílem této práce je zanalyzovat vývoj komunitních aplikací pro mobilní zařízení, zejména pak pro platformu Android. V práci si dále kladu za cíl vytvořit komunitní aplikaci pro evidenci provozoven rychlého občerstvení a zodpovídání dotazů nad těmito daty. V práci dále popisuji kompletní cyklus vývoje mobilní komunitní aplikace od fáze návrhu až po úspěšné nasazení do Google Play, tržiště aplikací pro …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyse the development of community based applications for mobile devices, especially for the Android platform. As a part of this thesis I've created a community application for storing data about the fast food restaurants and running queries on them. The development cycle is completely described from the initial phase to the publishing on Google Play - application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky