Theses 

Drogy, drogová kriminalita a bezpečnostní rizika pro společnost – Luboš Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik

Luboš Novák

Bakalářská práce

Drogy, drogová kriminalita a bezpečnostní rizika pro společnost

Drugs, Drug-Related Crime and the Security Risks for Society

Anotace: Tématem bakalářské práce je problematika drog v naší společnosti. Práce obsahuje nejen členění drog od přírodních až po syntetické, ale i jejich objevení a začlenění do drogové scény, jakož i jejich účinky na centrální nervový systém. Dále je v bakalářské práci popsán historický vývoj drog v českých zemích od Rakouska-Uherska až do současné doby. V praktické části této práce je podrobněji rozebrán konkrétní kriminální případ související s výrobou a distribucí drog a jeho důsledky pro pachatele. Analýza statistických údajů poukazuje na drogovou kriminalitu v rámci České republiky, bezpečnostní rizika, návrhy na zlepšení a minimalizací nebezpečí pro společnost v souvislosti se zneužíváním drog.

Abstract: The theme of the thesis is to highlight problems of drugs in our society. The work includes not only the division of drugs from natural to synthetic but also their discovery and integration into the drug scene as well as their effects on the central nervous system. The historical development of drugs in the Czech Lands from Austro-Hungarian Empire to the present time is described in the next part of the thesis. In the practical part of this work, the specific criminal case related to the production and distribution of drugs and its consequences for the offender is analyzed in more detail. The analysis of statistical data points to drug-related crime in the Czech Republic, security risks, suggestions for improvement and minimizing of danger for the society in connection with drug abuse.

Klíčová slova: Droga, nervový systém, drogová závislost, drogové spektrum, drogová kriminalita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40602 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Novák, Luboš. Drogy, drogová kriminalita a bezpečnostní rizika pro společnost. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:38, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz