Ing. Martin Bárta

Diplomová práce

Dopady světové hospodářské krize na Africkou unii (ve srovnání s Evropskou unií)

Impact of World Economic Crisis on the African Union (in Comparison with the European Union)
Anotace:
Tématem diplomové práce je dopad světové hospodářské krize na Africkou a Evropskou unii. Důsledky hospodářské krize, jejíž počátky se datují k roku 2007, jsou problémem, s kterým se potýkají ekonomiky zemí a organizací v celosvětovém měřítku. Diplomant v rámci diplomové práce popisuje příčiny a následky krize, které předkládá na základě vlastních výpočtů a znalostí dané problematiky. Charakteristické …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the impact of the world economic crisis on the African and European Union. The economic crisis began in 2007 and the consequences of the crisis became a problem for the economies of countries and organisations worldwide. The diplomat described the causes and results of the crisis, which are presented based on his own calculations and knowledge of the issue. The characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bárta, Martin. Dopady světové hospodářské krize na Africkou unii (ve srovnání s Evropskou unií). Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN