Pavel Dosadil

Bakalářská práce

Zkoumání trhu práce v okrese Mladá Boleslav a komparace s okresy Mělník a Nymburk v letech 2000-2021

Research of the labour market in the Mladá Boleslav district and comparison with the Mělník and Nymburk districts in 2000-2021
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním trhu práce v okrese Mladá Boleslav a následnou komparací s vybranými okresy Středočeského kraje v letech 2000-2021. Zvoleny byly okresy Mělník a Nymburk. Mezi zkoumané ukazatele patří nabídka a poptávka na trhu práce či nezaměstnanost. Teoretická část práce se věnuje vysvětlení základních pojmů spojených s trhem práce a také je stručně popsán charakter pandemie …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the research of the labour market in the Mladá Boleslav district and the subsequent comparsion with selected districts of the Central Bohemian Region in the years 2000-2021. The districts of Mělník and Nymburk were elected. The indicators examined include labour market suply and demand or unemployment. The teoretical part of the tesis is devoted to the explanation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2023
  • Vedoucí: Andrea Čečrdlová
  • Oponent: Tomáš Lejsek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/88544