PhDr. Mgr. Zuzana Širmerová, Ph.D.

Disertační práce

Analýza čtenářských dovedností u žáků se specifickými poruchami učení

The analysis of reading skills of pupils with specific learning difficulties
Anotace:
Předkládaná práce představuje téma specifických poruch učení se zaměřením na dvě oblasti. V rámci výzkumného šetření je v první řadě podrobena analýze komunikační schopnost žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na úroveň jednotlivých jazykových rovin. Druhá část výzkumného šetření se zaměřuje na oblast porozumění čtenému textu žáků se specifickými poruchami učení Disertační práce je rozdělena …více
Abstract:
Present thesis deals with the topic of specific learning difficulties focused on two areas. Firstly is research targeted on analysis of communication of pupils with specific learning difficulties. Second research deals with reading comprehension in pupils with specific learning difficulties. Thesis is divided on two parts – theoretical and empirical. Theoretical part is summarizing the existing knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 11. 2015
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta