Bc. Kamila Rybinová

Diplomová práce

Přístup pedagoga k žákům se specifickými poruchami učení a možnosti reedukace se zaměřením na ranný školní věk

Teacher’s Approach to Learners with Specific Learning Disabilities and Possibilities of Education Aimed to Low Primary School
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku žáků se specifickými poruchami učení na prvním stupni základní školy. Teoretická část charakterizuje teoretická východiska, pod které spadá také terminologie, příčiny vzniku a klasifikace specifických poruch učení. Je sem taktéž zahrnuta reedukační práce a její formy či zásady. Praktická část mapuje situaci v terénu – zda jsou na různých základních školách …více
Abstract:
The Diploma Thesis is focused on young learners with Specific Learning Disabillities. The theoretical part concentrates on the characteristic of Specific Learning Disabillities (first grade if primary school) and classifies them. The practical part focuses on the research of reeducation activities at primary schools in selected region. Reeducation worksheets on various activities for young learners …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele