Bc. Romana Hoferková

Master's thesis

Drama ve výuce anglického jazyka

Drama in the context of teaching English
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá výukou anglického jazyka prostřednictvím dramatu. Pokouší se prozkoumat vliv anglického jazyka, vyučovaného s použitím dramatických metod, na rozvoj studijních dovedností a motivaci studentů. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části, je popsáno využití dramatu ve výuce anglického jazyka. Konkrétně se tato část zaměřuje na aspekty …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with learning English language through Drama. It attempts to explore the effect of Drama used in education on students‘ skills development and their motivation too. The thesis is divided into two main parts. In the first, theoretical part, the use of Drama in English language teaching is described. The aspects of students‘ motivation in the learning process, critical thinking …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedúci: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Oponent: Mgr. Tomáš Andrášik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy