Bc. Kateřina Muchová

Bakalářská práce

Using cooperative learning in foreign language classes

Using cooperative learning in foreign language classes
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kooperativním učením a jeho včleněním do hodin cizího jazyka. Teoretická část práce charakterizuje termín "kooperativní učení" jako takový, jeho podstatu a prvky. Práce se také zaměřuje na podstatu skupin, ve kterých se využívá kooperativní učení, procesy práce v těchto skupinách a na roli, kterou hraje učitel během hodiny, kde se využívá kooperativní učení. Dále jsou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with cooperative learning and its incorporation into foreign language lessons. The theoretical part characterizes the term "cooperative learning" itself, its concept and elements. It also focuses on the essence of cooperative learning groups, their work processes and the role of the teacher during the cooperative learning lesson. Moreover, different types of cooperative learning …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta