Milan Centko

Diplomová práce

Zmeny kapitálovej štruktúry v rámci životného cyklu podniku

Změny kapitálové struktury v rámci životního cyklu podniku
Anotace:
Cílem této práce je popsat mechanismus rozhodování podniků v otázce kapitálové struktury v rámci životního cyklu firmy. Práce analyzuje využití hlavních teorií kapitálové štuktúry v praxi a propojuje tuto oblast finanční teorie s konceptem životního cyklu firmy. Dále je součástí práce detailní komparace zdrojů financování podniku a jejich nákladovosti, kvantifikace nákladů kapitálu a analýza nepřesností …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to describe the decision-making mechanism of companies regarding the capital structure over the business life cycle. The study analyses the use of main capital structure theories in practice. Moreover it links the financial theory with the concept of business life cycle. Secondly, the thesis includes detailed comparative analysis of various sources of business financing …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je popísať mechanizmus rozhodovania podnikov v otázke kapitálovej štruktúry v rámci životného cyklu firmy. Práca analyzuje využitie hlavných teórií kapitálovej štruktúry v praxi a prepája túto oblasť finančnej teórie s konceptom životného cyklu firmy. Ďalej je súčasťou práce detailná komparácia zdrojov financovania podniku a ich nákladovosti, kvantifikácia nákladov kapitálu a analýza …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Krabec
  • Oponent: Stefan Svatopluk Daněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70292

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance