Milan Centko

Master's thesis

Zmeny kapitálovej štruktúry v rámci životného cyklu podniku

Změny kapitálové struktury v rámci životního cyklu podniku
Abstract:
Cílem této práce je popsat mechanismus rozhodování podniků v otázce kapitálové struktury v rámci životního cyklu firmy. Práce analyzuje využití hlavních teorií kapitálové štuktúry v praxi a propojuje tuto oblast finanční teorie s konceptem životního cyklu firmy. Dále je součástí práce detailní komparace zdrojů financování podniku a jejich nákladovosti, kvantifikace nákladů kapitálu a analýza nepřesností …more
Abstract:
The main aim of the thesis is to describe the decision-making mechanism of companies regarding the capital structure over the business life cycle. The study analyses the use of main capital structure theories in practice. Moreover it links the financial theory with the concept of business life cycle. Secondly, the thesis includes detailed comparative analysis of various sources of business financing …more
Abstract:
Cieľom tejto práce je popísať mechanizmus rozhodovania podnikov v otázke kapitálovej štruktúry v rámci životného cyklu firmy. Práca analyzuje využitie hlavných teórií kapitálovej štruktúry v praxi a prepája túto oblasť finančnej teórie s konceptom životného cyklu firmy. Ďalej je súčasťou práce detailná komparácia zdrojov financovania podniku a ich nákladovosti, kvantifikácia nákladov kapitálu a analýza …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Tomáš Krabec
  • Reader: Stefan Svatopluk Daněk

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70292

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance