Bc. Lukáš TRPÁK

Diplomová práce

Studie podvozku s vnitřním rámem (Podvozek regionálního vozidla)

Study of the bogie with an internal frame (Regional vehicle bogie)
Anotace:
Diplomová práce se v úvodu věnuje historii a technickému popisu motorového vozu M 290.0 Slovenská strela. Dále je provedena rešerše dvounápravových podvozků motorových vozů. Hlavní část práce se věnuje návrhu podvozku pro pohon s elektromechanickým přenosem výkonu, včetně vytvoření 3D modelu a výpočtu některých jeho částí. Dále je provedeno pevnostní ověření rámu podvozku metodou konečných prvků a …více
Abstract:
In the introduction this diploma thesis describes the history and technical description of a railcar M 290.0 Slovenská strela. Then the thesis provides research of two-axled bogies of railcars. Main part of the thesis is dedicated to design of bogie for traction with an electromechanical power transmission, including a 3D model and the calculation of some of its parts. Next it is made strength verification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012
Zveřejnit od: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Petr Heller, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRPÁK, Lukáš. Studie podvozku s vnitřním rámem (Podvozek regionálního vozidla). Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika

Práce na příbuzné téma