Bc. Marika Brůhová

Bakalářská práce

Analýza podniku na bázi pyramidového rozkladu ukazatelů finanční analýzy

The analysis of a company based on pyramidal decomposition of the financial analysis indices
Anotace:
Bakalárská práce je nezávislým komplexním hodnocením financní stability a prosperity spolecnosti Alliance Healthcare s.r.o. Práce si klade za cíl ve sledovaném období 2004 - 2009 provést financní analýzu z pohledu externího analytika za využití verejne dostupných financních výkazu s následným doporucením budoucího vývoje. Za tímto úcelem je provedeno i srovnání se tremi nejvetšími konkurenty v oboru …více
Abstract:
The bachelor thesis is an independent and comprehensive assessment of the financial stability and prosperity of Alliance Healthcare Ltd. The aim of this thesis is to perform a financial analysis in the period 2004 – 2009 from the perspective of an external analyst using publicly available financial statements, followed by recommendations for the future developments. For these purposes this thesis also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Vojtěch Loja

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance