Bc. Petra Sirová

Diplomová práce

Souvislosti finanční struktury a výkonnosti podniku

The Relationship between the Financial Structure and Business Performance
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Souvislosti finanční struktury a výkonnosti podniku“ je analýza vazeb mezi výkonností a finanční strukturou. Teoretická část práce si klade za cíl nejen vymezit pojem výkonnost a charakterizovat elementární i moderní metody vhodné pro její měření, ale také přiblížit čtenáři teorii týkající se finanční struktury a její optimalizace. V praktické části jsou aplikovány zvolené …více
Abstract:
The subject of my Master's thesis "The Relationship between the Financial Structure and Business Performance" is an analysis of the relation between productivity and financial structure. The theoretical part of this thesis aims not only to define the term productivity, to describe fundamental and modern methods convenient for its quantification, but also to explain the theory concerning the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance