Theses 

Marketing městské knihovny jako propojení kultury v regionu – Ing. Tereza Knižková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Ing. Tereza Knižková

Bakalářská práce

Marketing městské knihovny jako propojení kultury v regionu

Marketing the city library as a connection culture in a region

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá marketingem městských knihoven, který je propojen do kultury v regionu. V práci zjišťuji jak knihovny fungují, jaké služby a produkty poskytují, jaké marketingové nástroje ke své činosti knihovny používají. Městské knihovny si na základě potřeb uživatelů a návštěvníků vypracovávají plán, ve kterém definují účel, priority, služby. Musí být efektivně organizovány a udržovat své činnosti na profesionální úrovní.

Abstract: This thesis deals with marketing the city library, which is linked to culture in the region. The thesis investigates how libraries operate, what services and products provide what marketing tools used by libraries to their activities. Municipal library, on the basis of user needs and developed a plan of visitors, which define the purpose, priorities, services. They must be effectively organized and keep their activities on a professional level.

Klíčová slova: Knihovna, marketing, marketingová strategie, marketingový výzkum, nástroje marketingu, zákazník. zdroje. Library, marketing strategy, marketing research, marketing tools, customer, resources.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jitka Černá
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Dostál

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:27, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz