Bc. Jana Kocourková, DiS.

Bakalářská práce

Návrh marketingové strategie s využitím nástrojů online marketingu

Proposal of marketing strategy using online marketing tools
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je online marketing u malých a středních firem. První část práce se zabývá teoretickými přístupy ke zkoumané problematice. Konkrétně je zde zpracován přehled aktuálních poznatků ze zvolené problematiky. Další část analyzuje současný stav ve sledovaném subjektu, kterým je firma Reality Kocourek. Zde je využita metoda kvantitativního výzkumu. Výsledky analýzy jsou shrnuty …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is online marketing for small and medium-sized companies. The first part of the thesis deals with theoretical approaches to the researched issues. Specifically, there is an overview of current knowledge of the selected issue. The next part analyzes the current situation in the monitored entity, which is the company Reality Kocourek. The method of quantitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2022
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Sládková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola Sting, o.p.s.

Vysoká škola Sting, o.p.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků