Theses 

Likvidace z havarijního pojištění vozidel podle NOZ – Ing. Dan Kolenatý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Dan Kolenatý

Diplomová práce

Likvidace z havarijního pojištění vozidel podle NOZ

Settlement of claims from accident insurance according to the Civil Code

Anotace: Hlavním zaměřením této diplomové práce je proces a právní úprava likvidace pojistných událostí z havarijního pojištění. Cílem je vytvoření uceleného dokumentu, po jehož přečtení by veřejnost měla získat dostatečné informace týkající se likvidace pojistné události a měla by být schopna aplikovat tyto nabyté vědomosti v praxi. V první části práce je prostor věnován zejména historii pojišťovnictví a právní úpravě zakotvené primárně v novém občanském zákoníku. Druhá část je pak již plně orientována na odborné pojetí procesu likvidace pojistné události. Zvláštní pozornost je zde kladena především na čtyři specifické případy, které mohou v praxi nastat a s jejichž postupy není veřejnost podle mých zkušeností dostatečně seznámena.

Abstract: Abstract This diploma thesis mainly focuses on the process and legal regulation of claims settlement arising from a car insurance. My aim is to create a comprehensive document, which could be applied by the public to obtain sufficient information regarding the overall process of the insured event and to be able to apply this acquired knowledge in real life situations. The first part of the thesis is devoted mainly to the history of insurance on our territory and legal regulations stipulated primarily in the new Civil Code. The second part is then fully oriented towards the professional concept of the claim settlement process. Main attention here is focused onto four specific cases that may occur in practice and principles of which, in my experience, are not generally known to the public.

Klíčová slova: pojištění, havarijní pojištění, likvidace pojistných událostí, nový občanský zákoník insurance, car insurance, claim settlement process, new Civil Code

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 10. 2018 02:58, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz