Bc. Jana Harušťáková

Diplomová práce

Rozvojové cíle OSN

United Nations Development Goals
Anotace:
Rozvojové cíle tisíciletí představují dosud největší politický konsenzus týkající se boje s chudobou a od přijetí na půdě OSN v roce 2000 jsou globální strategií řešení rozvojových problémů. Jejich plnění i příprava nových rozvojových cílů se odehrává v rámci rozvojového diskurzu, jehož počátek se datuje již do konce 40. let 20. století. Diplomová práce přibližuje vznik a hlavní rysy tohoto diskurzu …více
Abstract:
Millenium Development Goals (MDGs) have reached a broadest political consensus on fight against poverty so far. Since they have been adopted in 2000, they have become a global strategy for solving development problems. Their fulfillment and preparation of new development goals are framed in the development discourse, which is being implemented since the end of the 40s of the 20th century. This diploma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií