Bc. Jana Pšenicová

Bakalářská práce

Výběr nových zaměstnanců a rozvoj lídrů budoucí generace

The Recruitment of New Employees and the Development of Next Generation Leaders
Anotace:
Každá organizace, která chce dosahovat trvale dobrých výsledků, mít výjimečné postavení na trhu a vykazovat růst, si musí uvědomit, že za všemi firemními procesy, postupy i úspěchy stojí lidé. Lidé, kteří vymýšlejí firemní strategie, reklamní kampaně, vyjednávají výhodné podmínky a ceny dodavatelů, vyřizují reklamace, skladují tisíce produktových položek či prodávají a dodávají zboží a služby cílovým …více
Abstract:
Any organization that wants to achieve consistently good results and have a great market position must realize that the main differentiation from competitors is people. People who devise strategy, advertisement, negotiate advantageous rates from suppliers, deal with complaints or sell products to target customers. It is them who create added value and the reason why a customer decides to cooperate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Helena Pleskotová
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance