Mgr. Jana Ziková

Diplomová práce

Integration and Performance Tests of the Cyber Sandbox Creator Software

Integration and Performance Tests of the Cyber Sandbox Creator Software
Anotace:
Cílem této práce je navrhnout a implementovat integrační a výkonnostní testování pro software Cyber Sandbox Creator. V práci bude nejdříve představen Cyber Sandbox Creator software z uživatelského hlediska, dále bude předložen obecný přehled testování softwaru a následovně bude navženo a implementováno automatizované integrační testování Cyber Sandbox Creatoru pomocí poloautomatizovaného testovacího …více
Abstract:
The aim of this thesis is to design and implement integration and performance testing of the Cyber Sandbox Creator software. It will first introduce the Cyber Sandbox Creator software from a user point of view, present an overview of software testing in general, and subsequently design and implement automated integration testing of Cyber Sandbox Creator as a combination of a semi-automated testing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Valdemar Švábenský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy