Bc. Silvie Třísková

Master's thesis

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Design, Implementation and Verification of E-shop on GNU/GPL Platform
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a pilotním ověření e shopu na GNU/GPL platformě. První část se teoreticky zabývá oblasti e-commerce, softwaru, formami licencování a platformami vhodnými pro realizaci e shopu. Druhá část je věnována volbě technické platformy, analýze požadavků budoucích uživatelů, návrhem řešení a následné realizaci. Finální projekt je podroben pilotnímu ověření.
Abstract:
The goal of the Diploma thesis is to design, implement and pilot test e shop on GNU/GPL platform. First part is dedicated to theoretical foundation of e-commerce principles, software, license types and platforms suitable for e shop implementation. Second part cover selection of technical platform, requirements analysis, solution design and implementation. Final solution is subject of pilot testing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2015
  • Supervisor: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.
  • Reader: Ing. Václav Matoušek, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS