Ing. Iva Šmídová, Ph.D.

Doctoral thesis

Spotřeba alkoholu a její vliv na ekonomiku ČR

Consum of alcohol in Czech republic
Anotácia:
Práce se zabývá současným velmi vážným socioekonomickým problémem – vysokou konzumací alkoholu. Ukazuje na datech pro českou eventuálně evropskou populaci, že ekonomická zátěž související bezprostředně i zprostředkovaně s léčbou onemocnění vyvolaných nadměrnou konzumací alkoholu není rozhodně zanedbatelná. Při odhadu celospolečenských nákladů byly vzaty v potaz i ztráty na odvedených daních vzniklé …viac
Abstract:
This article is analysing contemporary severe socioeconomic issue – high consumption of alcohol. It shows on data for Czech and European population, that economical burden related directly and indirectly with therapy of illnesses caused by excessive alcohol consumption really is not insignificant. In estimation of societal burden was taken into account also tax losses caused by premature dying of alcoholics …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedúci: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta