Ing. Iva Šmídová, Ph.D.

Doctoral thesis

Spotřeba alkoholu a její vliv na ekonomiku ČR

Consum of alcohol in Czech republic
Abstract:
Práce se zabývá současným velmi vážným socioekonomickým problémem – vysokou konzumací alkoholu. Ukazuje na datech pro českou eventuálně evropskou populaci, že ekonomická zátěž související bezprostředně i zprostředkovaně s léčbou onemocnění vyvolaných nadměrnou konzumací alkoholu není rozhodně zanedbatelná. Při odhadu celospolečenských nákladů byly vzaty v potaz i ztráty na odvedených daních vzniklé …more
Abstract:
This article is analysing contemporary severe socioeconomic issue – high consumption of alcohol. It shows on data for Czech and European population, that economical burden related directly and indirectly with therapy of illnesses caused by excessive alcohol consumption really is not insignificant. In estimation of societal burden was taken into account also tax losses caused by premature dying of alcoholics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2013
  • Supervisor: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta