Mgr. Bc. Lucie Bednaříková

Bachelor's thesis

Muskuloskeletální aparát a zdravotní důsledky sedavého zaměstnání v období střední dospělosti

Musculoskeletal system and health consequences related to sedentary occupation in middle age population
Abstract:
Práce se zabývá vlivem sedavého zaměstnání na muskuloskeletální aparát. Na základě výsledků diagnostiky četnosti svalů s tendencí ke zkracování jsou navrženy cviky určené pro jedince v období střední dospělosti s tímto typem zaměstnání.
Abstract:
The piece of work deals with the influence of sedentary occupation on musculoskeletal system. We evaluate the muscles which have tendency to shorten. On the base of our results, exercises for people at middle age and with sedentary occupation are suggested.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií