Bc. Daniela Vejvodová

Diplomová práce

Porovnání metod oceňování podniku

Comparison of business valuation methods
Anotace:
Práce se zabývá oceněním podniku ELTODO EG, a.s. V práci je nejprve popsána podstata ocenění podniku a základní metody ocenění, které jsou poté aplikovány na společnost ELTODO EG, a.s. v období skutečných 5 let a plánovaných 5 let. Těmito metodami jsou výnosové metody a majetkové metody. Mezi výnosové metody jsou zahrnuty metoda kapitalizace zisku, metoda diskontovaných peněžních toků a metoda ekonomické …více
Abstract:
The work deals with the valuation of the company ELTODO EG, a.s. The work is first described the substance of business valuation and basic valuation methods, which are then applied to ELTODO EG, a.s. in a period 5 years of actual and 5 years of plan. These methods are the methods of yield and equity method. Among the methods are included in the yield capitalization of earnings method, discounted cash …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní