Theses 

Dopad liberalizace mezinárodního obchodu na rozvoj rozvojových zemí - případová studie Brazílie a Indonésie – Mgr. Michal Žižlavský

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Michal Žižlavský

Master's thesis

Dopad liberalizace mezinárodního obchodu na rozvoj rozvojových zemí - případová studie Brazílie a Indonésie

Impact of Liberalization of International Trade on Development of Developing Countries - Case study of Brazil and Indonesia

Abstract: Předmětem diplomové práce „Dopad liberalizace mezinárodního obchodu na rozvoj rozvojových zemí – případová studie Brazílie a Indonésie“ je rozbor dopadů liberalizace mezinárodního obchodu v Brazílii a Indonésii na jejich následný ekonomický rozvoj. První část práce je zaměřena na představení základních konceptů teorie mezinárodního obchodu včetně jejich demonstrace na vybraných ekonomických a politicko-ekonomických modelech. Druhá část se soustředí na proces liberalizace obchodu v Brazílii a Indonésii. Třetí část představuje použitou metodologii, včetně ekonometrického ARDL modelu. Čtvrtá část poté analyzuje dopad liberalizačních reforem na následný rozvoj obou zemí.

Abstract: The aim of the submitted thesis “Impact of Liberalization of International Trade on Development of Developing Countries – Case study of Brazil and Indonesia” is analyzing the impact of international trade liberalization in Brazil and Indonesia on their subsequent economic development. The first part of the thesis introduces the fundamental concepts of the international trade theory and demonstrates them on selected economic and political-economic models. The second part focuses on the process of trade liberalization in Brazil and Indonesia. The third part introduces the selected methodology, including the econometric ARDL model. The fourth part analyses the impact of the trade liberalization reforms on the following development of both countries.

Keywords: Brazílie, Indonésie, mezinárodní obchod, liberalizace, ekonomický rozvoj, rozvojové země, ARDL model, Brazil, Indonesia, international trade, liberalization, economic development, developing countries

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 06:53, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz