Bc. Hana Horáková

Bakalářská práce

Právo na spravedlivý proces a jeho garance v českém trestním řízení

Fair Trial and its Guarantee in Czech Criminal Proceedings
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vymezení práva na spravedlivý proces v rámci českého trestního řízení. Základní prvky se odvíjejí od ustanovení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod včetně judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Na to navazuje vnitrostátní právní úprava s detailním rozebráním prvků spravedlivého procesu vyplývajících převážně z Ústavy a Listiny základních …více
Abstract:
The aim of this work is the definition of the right to a fair trial in the Czech criminal proceedings. The basic elements are based on the provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, including the case law of the European Court of Human Rights. This is followed by the national legislation with detailed dismantling elements of a fair trial stemming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta