Lenka Mrňková

Diplomová práce

Spalovací zařízení v kogeneračních jednotkách a jejich porovnání

Comparison of combustion units situated in CHP
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie. Uvádí přehled všech kogeneračních jednotek a jejich aplikaci v bioplynových stanicích. Hodnotí výrobu bioplynu a jeho využití v konkrétní kogenerační jednotce se spalovacím motorem Tedom Quanto D580 Bio. Uvádí možnost alternativního řešení kogenerace s mikroturbínou v této bioplynové stanici. Porovnává aplikaci spalovacího motoru …více
Abstract:
This thesis deals with combined heat and power production. This work lists all cogeneration units and their application in biogas plants. It evaluates the production of biogas and its use in the specific cogeneration unit with an internal combustion engine Tedom Quanto D580 Bio. It mentions the possibility of alternative solutions with micro turbine cogeneration in the biogas plant. It compares the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Adéla Macháčková
  • Oponent: Radim Kocich

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika