Bc. Kamila Vizentová

Bakalářská práce

Vliv okolního prostředí na kvalitu života jedinců s kombinovaným postižením

Environmental influences on the quality of life for individuals with multiple disabilities
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl ve třech teoretických částech shrnout důležité informace o kvalitě života jedinců s kombinovaným postižením. Byla charakterizovaná mozková obrna, mentální postižení, epilepsie a alergie. Druhá část práce je věnována psychosociální problematice ve vztahu k jedinci s postižením, jeho rodině a blízkému prostředí. Třetí kapitola je zaměřena edukaci dětí a žáků s kombinovaným …více
Abstract:
This bachelor thesis aimes at the three theorectical sections summarize the important information about the quality of life of individuals with multiple disabilities. It was characterized cerebral palsy, mental retardtion, epilepsy and allergies. The second part is devoted to the psychosocial issues in relation to individuals with disabilities, their families and the nearby environment. The third chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta