Bc. Iuliana Zashikhina

Bakalářská práce

Gastronomie Ruska a bývalého SSSR v Praze

Gastronomny of Russia and the former USSR in Prague
Anotace:
ZASHIKHINA, Iuliana. Gastronomie Ruska a bývalého SSSR v Praze. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2019. 71 strana. Cílem práce je charakterizovat gastronomii Ruska a bývalého SSSR, její historie a současný stav v Praze.Ke splnění cíle práce byly stanoveny dvě hypotézy. Metody, které při zpracování práce používám, jsou literární rešerše, pozorování, deskripce, analýza, komparace, syntéza …více
Abstract:
ZASHIKHINA, Iuliana. Gastronomy of Russia and the former USSR in Prague. [Bachelor’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd.: 2019. 71 pages. The aim of this work is to characterize the gastronomy of Russia and the former USSR, its history and current state in Prague. The methods I use in my work are literature search, observation, description, analysis, comparison, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/hg8yw/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze