Mgr. Monika Osladilová

Master's thesis

Zhodnocení Integrovaného Regionálního Operačního Programu pro Olomoucký kraj v oblasti sociálních služeb

Evaluation of the Integrated Regional Operational Programme in Olomouc region for social services
Abstract:
Tato diplomová práce v teoretické části pojednává o strukturálních fondech Evropské unie. Zaměřuje se na Integrovaný regionální operační program a popisuje průběh administrace žádosti o podporu. V praktické části jsou pomocí evaluačního výzkumu analyzována data poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj. Na základě analyzovaných dat je hodnocen přínos Integrovaného regionálního operačního programu …more
Abstract:
This master thesis deals about the European Union structural funds in the theoretical part. It focuses on the Integrated regional operational programme and describes the administration activity during the grant request. In the practical part data provided by the Ministry of Regional Development are analyzed using evaluation research. Based on the analyzed data the benefit of the Integrated regional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lucie Měsíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě