Vendula VÁCHOVÁ

Bachelor's thesis

Metody koordinované rehabilitace u jedinců s tělesným postižením

Methods of coordinated rehabilitation provided to individuals with physical disabilities
Anotácia:
Bakalářská práce Metody koordinované rehabilitace u jedinců s tělesným postižením se zaměřuje na děti školního věku. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část se zaměřuje na systém koordinované rehabilitace, její vývoj a význam. V jednotlivých podkapitolách jsou definovány jednotlivé prostředky léčebné, pedagogické, sociální a pracovní se zřetelem na jejich propojenost a vzájemnou návaznost. …viac
Abstract:
This bachelor thesis called Methods of coordinated rehabilitation provided to individuals with physical disabilities focuses on school-age children. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the system of coordinated rehabilitation, its development and meaning. Means of rehabilitation namely remedies, educational, social and working resources with regard to their interconnection …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zverejniť od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: PhDr. Vlastimila Urbanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCHOVÁ, Vendula. Metody koordinované rehabilitace u jedinců s tělesným postižením. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses vf14kl vf14kl/2
4. 5. 2015
Složky
Soubory
Bulánová, L.
5. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.