Mgr. Markéta Ďurechová

Diplomová práce

Multidisciplinární přístup k dětem s kombinovaným postižením

Anotace:
Ďurechová, M. MULTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP K DĚTEM S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM. Diplomová práce. Brno: MU, 2006. 99 stran, 10 stran příloh. Diplomová práce se zabývá multidisciplinárním přístupem k dětem s kombinovaným postižením. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První tři kapitoly představují teoretická východiska zkoumané problematiky. Zabývají se vymezením pojmů, klasifikací kombinovaného postižení …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the multidisciplinary approach to children with multiple disabilities. The work is divided into four chapters. First three chapters present theoretical data of the examined theme. They define the concept, mention the classification of the multiple disabilities. They describe the comprehensive rehabilitation and methods of the special pedagogical care in detail. They focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta