Theses 

Competitive strategy of the company Ganrea a.s. – Václav Baštýř

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Václav Baštýř

Diplomová práce

Competitive strategy of the company Ganrea a.s.

Konkurenční strategie společnosti Garnea a.s.

Anotace: Společnost Garnea a.s. prošla během posledního roku několika zásadními změnami. Jedná se především o změnu trhu, na který se společnost až doposud zaměřovala, a o změnu značky základního prodejního sortimentu. Navíc společnosti Garnea a.s. v posledních letech klesal jak obrat, tak zisk. Z tohoto důvodu je hlavním cílem této práce definovat novou strategii, která by brala v potaz zmíněné změny a zároveň efektivně řešila problémy, se kterými se společnost potýká. Pro tento účel byla vypracována analýza společnosti. Analýza tržního segmentu obsahuje jasnou charakteristiku trh a hlavních skupin zákazníků. Analýza konkurenčního prostředí poskytuje základní informace o hlavních konkurentech na lokální i národní úrovni, vyzdvihuje jejich silné a slabé stránky a zmiňuje cíle, kterých tyto společnosti hodlají dosáhnout. Na základě všech těchto informací a s ohledem na současné i budoucí možnosti společnosti je formulována nová konkurenční strategie. Tato si klade za cíl dosáhnout lepší pozice na trhu.

Abstract: Garnea a.s. has experienced several significant changes during the last year. Change in the primary market and main part of the product portfolio are the two major ones. Moreover, the company recently experienced a decline in the revenues and profits as well. Therefore, the main goal of this thesis was to define a completely new strategy which would reflect all the current changes and effectively fight the problems the company suffers from. For this purpose, the thesis provides the reader with company analysis. The characteristics of the market and main customers groups are defined in the industry analysis. Competitor analysis summarizes main competitors on the local as well as national level, points out their main strengths, weaknesses and highlights the strategic goals they are likely to pursue. Based on this information the competitive strategy of the company is crafted in respect to its current and future resources and capabilities. The strategy aims at achieving a better competitive position in the market.

Klíčová slova: Zemědělská technika, Konkurenční výhoda, Konkurenční strategie

Keywords: Competitive advantage, Competitive strategy, Agricultural equipment

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: Ladislav Tyll
  • Oponent: Patrik Sieber

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28901

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 06:56, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz