Bc. Peter Kostka

Bakalářská práce

Evropská unie a Světová obchodní organizace (členství, smlouvy a spory)

European Union and World Trade Organization (Membership, Treaties and Disputes)
Abstract:
Bachelor theses deals with the legal aspects of European Union membership in World Trade Organization. It describes the development of the relationship between those two international organizations and also it characterizes membership of EU in WTO, where among the membership of the EU in WTO are also all member states of EU members of WTO. Based on the most important cases of European Court of Justice …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá právnymi aspektmi členstva Európskej únie vo Svetovej obchodnej organizácii. Popisuje vývoj vzťahu medzi týmito dvoma medzinárodnými organizáciami a charakterizuje členstvo EU vo WTO, kde popri členstve EU sú členmi WTO aj jednotlivé členské štáty EU. Na základe analýzy najvýznamnejších judikátov ESD sa snažím v práci priblížiť postavenie práva WTO a možnosti jeho dovolávania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta