Theses 

Prevence stresu a psychotraumat žáků a učitelů na základních a středních školách – Bc. Eva Reinerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby

Bc. Eva Reinerová

Diplomová práce

Prevence stresu a psychotraumat žáků a učitelů na základních a středních školách

Stress and psychotraumatic prevention students and teachers on elementary and secondary school

Anotace: Diplomová práce „Prevence stresu a psychotraumat žáků a učitelů základních a středních škol“ je zaměřena na jevy, jež mají vliv na vznik i prevenci stresu na školách, a to jak pro děti tak pro vyučující. Sběr dat proběhl pomocí dotazníku s možností označit významnost daného jevu pomocí Likertovy škály. Cílem práce je zjistit, které situace či jevy jsou významným či zanedbatelným stresorem a co na žáky a učitele působí proti stresu a psychotraumatům preventivně. A na základě toho se pokusit stanovit možné kroky pro pedagogickou praxi.

Abstract: This thesis called „Stress and psychotraumatic prevention of students and teachers at elementary and secondary school“ focuses on factors having effect on stress genesis and also stress prevention at elementary and secondary schools. The collection of datas was made through the medium questionaire with Likert´s scale with the possibility to mark the appropriate relevance of surveyed phenomen. The aim of this thesis is to find out which of these phenomens are influential for stress making and on the other hand which of them are antistressing and stress-preventing. Based on research I attempted to arrange practicable steps for pedagogical practices.

Klíčová slova: Prevence, stres, psychotrauma, psychoterapie, relaxace, žáci, učitelé, psychohygiena, copingové strategie Prevention, stress, psychotraumatic, psychotherapy, relaxation, students, teachers, psychohygiene, coping strategy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Renáta Bednárová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:56, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz