Bc. Eva Reinerová

Diplomová práce

Prevence stresu a psychotraumat žáků a učitelů na základních a středních školách

Stress and psychotraumatic prevention students and teachers on elementary and secondary school
Anotace:
Diplomová práce „Prevence stresu a psychotraumat žáků a učitelů základních a středních škol“ je zaměřena na jevy, jež mají vliv na vznik i prevenci stresu na školách, a to jak pro děti tak pro vyučující. Sběr dat proběhl pomocí dotazníku s možností označit významnost daného jevu pomocí Likertovy škály. Cílem práce je zjistit, které situace či jevy jsou významným či zanedbatelným stresorem a co na žáky …více
Abstract:
This thesis called „Stress and psychotraumatic prevention of students and teachers at elementary and secondary school“ focuses on factors having effect on stress genesis and also stress prevention at elementary and secondary schools. The collection of datas was made through the medium questionaire with Likert´s scale with the possibility to mark the appropriate relevance of surveyed phenomen. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Renáta Bednárová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta