Bc. Zdeněk Pukl

Master's thesis

Degradace motocyklového oleje v průběhu provozu

Operational degradation of motorcycle engine oil
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na provozní degradaci motorového oleje u čtyřdobých motocyklů a je rozdělena na dvě části. První část diplomové práce je zaměřena na teoretickou část, kde je popsána tribologie, maziva a mazací soustava.Experimentální část práce se zaměřuje na zkoumání degradace motorového oleje vlivem najetých kilometrů. Nejprve jsou popsány sledované motocykly a použité oleje. Jsou zde …viac
Abstract:
The thesis is focused on the operational degradation of engine oil in four-stroke motorcycles and is dividend into two parts. The first part of the thesis is focused on the theoretical part, where tribology, lubricants and lubrication system is described.The experimental part of the work is focused on examineting engine oil degradation due to mileage. First, the monitored motorcycles and used oils …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / odbor:
Agricultural Specialization / Agricultural Machinery

Práce na příbuzné téma