Bc. Zdeněk Pukl

Master's thesis

Degradace motocyklového oleje v průběhu provozu

Operational degradation of motorcycle engine oil
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na provozní degradaci motorového oleje u čtyřdobých motocyklů a je rozdělena na dvě části. První část diplomové práce je zaměřena na teoretickou část, kde je popsána tribologie, maziva a mazací soustava.Experimentální část práce se zaměřuje na zkoumání degradace motorového oleje vlivem najetých kilometrů. Nejprve jsou popsány sledované motocykly a použité oleje. Jsou zde …more
Abstract:
The thesis is focused on the operational degradation of engine oil in four-stroke motorcycles and is dividend into two parts. The first part of the thesis is focused on the theoretical part, where tribology, lubricants and lubrication system is described.The experimental part of the work is focused on examineting engine oil degradation due to mileage. First, the monitored motorcycles and used oils …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Master programme / field:
Agricultural Specialization / Agricultural Machinery

Theses on a related topic