Bc. Martina Leciánová

Diplomová práce

Proměna mediálního obrazu maskulinity ve vybraných českých pohádkách

Transformation of the Media Portrait of Masculinity in Selected Czech Fairy Tales
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na mediální konstrukci obrazu maskulinity v šesti vybraných českých filmových pohádkách a její proměnu v čase. Stať si klade za cíl zjistit, zda v těchto pohádkách krom tradičních a hegemonních modelů maskulinity nalezneme i inovativní přístup k prezentaci mužství. Pokouší identifikovat diskurzivní posuny a mechanismy, skrze které tvůrci konstruují mužskou figuru …více
Abstract:
The presented diploma thesis deals with media construction of masculinity in six selected Czech film fairy tales and its transformation in time. The thesis investigates if there are only traditional and hegemonic masculinities in the fairy tales or if we can identify also innovative approach to the representation of manhood. It aspires to identify discourse shifts and mechanisms by which the male image …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií